Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp. Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren in Oost-Afrika en ZuidAzië nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf die van het ene naar het andere gebied trekt. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog
groter. Met takken en kleden proberen boeren de sprinkhanen tegen beter weten in van hun land te verjagen. Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. Omdat de nood zo groot is vragen we om een extra collecte te houden of extra gift te doen. Helpt u mee? Zo delen we samen van wat ons gegeven is en zijn we er voor mensen die onze steun niet kunnen missen. Doe mee! 

Kerk in Actie Sprinkhaan