Binnen onze gemeente wordt er catechese, of onderwijs, gegeven aan diverse doelgroepen.
Allereerst is er catechese voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar.
Voor diegenen die toe zijn aan de volgende stap is er belijdenis catechese.
Nieuw dit seizoen is het doop- en huwelijksonderwijs.

Catechese
Contactpersoon is Manuela Versteeg (Jeugdouderling) – 696396 of manuelaversteeg1976@hotmail.nl
Follow Me
Ben je tussen de 12 en 16 jaar en benieuwd naar wat de bijbel je zegt over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn? Kom dan naar de ‘Follow me’ avonden op één van de jeugdzolders van beide kerken. De eerste avond in de Gereformeerde kerk is op 3 oktober om 18.45 tot 20.00 uur.
Het komende seizoen gaan we weer met elkaar praten en leren over God en geloven, op de zolder van de kerk. “Waarom is geloven belangrijk in mijn leven?” Omdat we allemaal die vraag wel eens hebben, zouden we het mooi vinden als je ook komt op ‘Follow me’. Het is 1 x per twee weken een uur op dinsdagavond. Kom als je wilt even wat eerder om wat bij te kletsen. Na afloop kun je nog lekker wat blijven drinken. Neem ook gerust iemand mee!

“Follow Me” Catechese avonden, dinsdagavond vanaf 18.45 uur tot ong. 20.00 uur.
De avonden in 2017 zijn gepland op:
3, 10 en 31 oktober
14 en 28 november
12 december
Voor 2018 zijn de volgende avonden gepland:
9 en 23 januari
6 en 12 februari
6 en 20 maart
3 en 17 april

Belijdenis Catechese
Contact kunt u opnemen via:
ds. Jannie van den Brink-Dekker
Sem Kraaijkamp, 537780 of semkraaijkamp@kpnmail.nl

Je ouders hebben je eens laten dopen. Je gaat wel/niet/soms naar de kerk. Je gelooft. Denk je. Geloof je. Soms heel zeker, soms meer vragen dan antwoorden. Maar er komt dat moment dat het geloof niet meer ‘dat ding van je ouders’ is. Maar dat jij jezelf de vraag stelt: Wat geloof ik nou eigenlijk? Belijdenis doen betekent dat je het ‘ja’ dat God ooit tegen jou uitsprak in de doop, nu zelf actief beantwoordt. Misschien weet jij al zeker dat je dat wilt. Misschien wil je daar wel meer over weten. Dan is de belijdeniscatechisatie voor jou. Of je nu 16 of 46 of 76 bent. We gaan binnenkort weer starten en willen graag weten wie er mee willen doen. Je kunt je opgeven bij ds. Jannie via de mail (domineevandenbrink@outlook.com) of de telefoon. Natuurlijk kun je haar of Sem Kraaijkamp ook even aan het jasje trekken als je hen ziet.

Doopvoorbereiding en Huwelijksvoorbereiding
Contact of meer informatie
: ds. Joost en ds. Jannie van den Brink

Wij als kerk zijn ervoor om de jonge mensen die goede voornemens en beloften in de kerk ten overstaan van God en de gemeente uitspreken te helpen om die ook op een goede manier na te komen. Wij gunnen jonggehuwden en (jonge) ouders dat zij zullen slagen in hun moeilijke taak omdat een goed huwelijk en een leven met God van jongs af aan levenslang hun waarde behouden. Zij zijn het waard om hen daarin ook als gemeente te ondersteunen!
Voorafgaand aan het huwelijk of de doop wordt een aantal avonden belegd om hierover onderwijs te ontvangen en in gesprek te gaan met elkaar. Ds. Joost en ds. Jannie zullen hier vorm aan geven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − tien =