De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Dit jaar is dat op 3 oktober!
Het thema voor de Israëlzondag is: ‘De twee opdrachten waarmee Jezus als Messias naar onze wereld is gekomen’. Jezus is naar onze wereld gekomen om onze zonden op Zich te nemen en ons door Zijn lijden, sterven en opstaan te verzoenen met God de Vader. Dat was Zijn opdracht. Toch had Hij ook nog een tweede opdracht. Die is wat minder bekend. Daarover willen we op de Israëlzondag lezen uit zowel Oude als Nieuwe Testament en erover nadenken met elkaar. Voorganger is ds. C.G. Kant uit
Nijkerk en de muzikale begeleiding is door Henk Teuling. Welkom!

Israëlzondag