Contactpersoon is Ton Kuikman – 351104 of tonkuikman@casema.nl

De ledenadministratie van onze gemeente wordt bijgehouden door Ton Kuikman, die hierin de scriba ondersteund. Overschrijvingsverzoeken vanuit onze gemeente komen via de scriba bij Ton en verzoeken van elders, die in LRP binnenkomen, worden door hem aan de scriba ter toetsing gestuurd. Alles op het gebied van mutaties uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) komen – tot eind 2017 – rechtstreeks door in LRP en worden door Ton verwerkt en doorgegeven aan de scriba. Omdat de mutaties vanaf 2018, door een wetswijziging, niet meer via het GBA komen verzoeken wij u om wijzigingen zelf door te geven aan onze scriba:
scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl (0416-351371).

Elke maand wordt er een lijst gemaakt van de jarigen van 10 jaar en ouder, en de hierbij behorende etiketten voor het verjaardagfonds. Verder kunnen er op verzoek adreslijsten voor de KND, Club, HGJV, ZWO of andere commissies, worden vervaardigd. De Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP) wordt beheerd door Bram Neef. Hij ontvangt de mutaties van Ton en werkt deze bij.
Ook voor vragen betreffende het lidmaatschap van de kerk kunt u contact opnemen met de scriba, bereikbaar via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × vijf =