Nieuwsbrief:

In de Nieuwsbrief vindt u actuele informatie over onze gemeente. Wanneer u een bericht in de nieuwsbrief van onze gemeente wilt plaatsen, dan kunt u dat aan de redactie mailen via nieuwsbrief@gereformeerdekerkgenderen.nl. Houdt u bij het aanleveren van uw kopij rekening met de relevantie voor de gemeente en de deadline. In de week dat de nieuwsbrief zal uitkomen, is de deadline gesteld op dinsdagavond 18.00 uur.

Wilt u de Nieuwsbrief van onze gemeente via e-mail ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

De verschijningsdata van 2019 (en deadline voor het aanleveren van kopij)  vindt u hier: 2019 Nieuwsbrief data Website

Redactie:
Marrie van der Mooren – 692592 –            scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
Pieter van Dueren den Hollander – 353195 – pdueren@heijmans.nl
Marion van Olst – 352506 – mvanolstcolijn@gmail.com
Ria van der Pol – 351859 – riavdpol@hotmail.com

Jaarverslag:

Elk jaar wordt er een overzicht gemaakt van de financiën en de mutaties binnen onze gemeente. Deze worden tijdens de jaarlijkse Gemeentevergadering besproken en toegelicht. Op de site kunt u verslagen van meerdere jaren terugvinden en inzien.

InfoBulletin en Adressen&Wijkteams:

Aan het begin van het winterseizoen wordt het InfoBulletin en het recente overzicht van Adressen en Wijkteams verstrekt. Hierin vindt u alle informatie van de diverse groepen die weer aan de slag gaan.

Redactie:
Marion van Olst
Marrie van der Mooren (scriba)
Pieter van Dueren den Hollander (eindredactie)

Coördinatie kopieerwerk:

Adrie Kuijpers – 351628 – adriekuijpers@hotmail.com

Beheer Website:

Arne Schouten –  353303 – arneschouten@hotmail.com
Marion van Olst – 352506 – mvanolstcolijn@gmail.com

 Beheer Facebook:

Arne Schouten – 353303 – arneschouten@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − 9 =