Nieuwsbrief:
De redactie van de Nieuwsbrief bestaat uit:
Marrie van der Mooren (scriba) – 692592 / scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
Peter van Houweling (voorzitter KR) – 353203 / petervanhouweling@hotmail.com
Marion van Olst – 352506 / mvanolstcolijn@gmail.com
Ria van der Pol – 351859

In de Nieuwsbrief vindt u actuele informatie over onze gemeente. Wanneer u een bericht in de nieuwsbrief van onze gemeente wilt plaatsen, dan kunt u dat aan de scriba mailen. Houdt u bij het aanleveren van uw kopij rekening met de relevantie voor de gemeente en de deadline. In de week dat de nieuwsbrief zal uitkomen, is de deadline gesteld op dinsdagavond 18.00 uur.

Wilt u een nieuwsbrief van onze gemeente ontvangen, of een grote letter-exemplaar,  dan kunt u dit doorgeven aan de scriba via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

De verschijningsdata en deadlines voor het aanleveren van copy vindt u in dit overzicht: 2019 Nieuwsbrief data Website

Coördinatie kopieerwerk:
Adrie Kuijpers – 351628 / adriekuijpers@hotmail.com

Jaarverslag:
Elk jaar wordt er een overzicht gemaakt van de financiën en de mutaties binnen onze gemeente. Deze worden tijdens de jaarlijkse Gemeentevergadering besproken en toegelicht. Op de site kunt u verslagen van meerdere jaren terugvinden en inzien.

Informatie-Bulletin en Adressen & Wijkteams:
Aan het begin van het winterseizoen wordt het InfoBulletin en het recente overzicht van Adressen & Wijkteams verstrekt. Hierin vindt u alle informatie van de diverse groepen die weer aan de slag gaan.

Website:
Arne Schouten – 353303 / arneschouten@hotmail.com (+ Facebook)
Marion van Olst – 352506 / mvanolstcolijn@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − elf =