De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaalt dat de Kerkenraad periodiek een beleidsplan dient vast te stellen.  De vorige versies waren van 2006 en 2010. Sinds 2014 is door de “werkgroep Toekomstvisie” gewerkt aan een vernieuwde Toekomstvisie. Vervolgens is in 2016 het nieuwe beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Ten opzichte van de vorige versies is dit beleidsplan beknopt en minder beschrijvend:

Beleidsplan 2016-2020 GKG

Ook in het seizoen 2019-2020 wordt de verdere uitwerking in concrete werkplannen voortgezet. De werkgroep is bereikbaar via visie@gereformeerdekerkgenderen.nl