De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaalt dat de Kerkenraad periodiek een beleidsplan dient vast te stellen.  De vorige versies  waren van 2006 en 2010. Sinds 2014 is door de werkgroep Toekomstvisie gewerkt aan een vernieuwde Toekomstvisie. Vervolgens is onder leiding van de werkgroep door een honderdtal gemeenteleden meegedacht over beleidspunten voor de komende jaren. Ten opzichte van de vorige versies is dit beleidsplan beknopt en minder beschrijvend.
In het seizoen  2017-2018 wordt de verdere uitwerking in concrete werkplannen voortgezet.

In de gemeentevergadering van 9 mei 2016 is de nieuwe versie van het beleidsplan (2016-2020) vastgesteld. Ook is de Plaatselijke regeling geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met onze scriba of de wijkouderling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes − vijf =