Ochtenddienst (9.30u) Liturgie ochtenddienst Thuismeekijken.nl wachtwoord GKG2020

Avonddienst (18.30u)

 

https://www.youtube.com/watch?v=srZ1Vh4TeVo

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.


Gebedspunten
verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

 

Liturgie ochtenddienst