In de morgendienst om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst (Liturgie) in Hervormde kerk waarin oud-predikant ds. J. de Koning uit Alphen a/d Rijn voorgaat. In de avond is er een buiten jeugddienst (Liturgie) met als thema ‘Boeiend, alles is toegestaan’. Deze dienst wordt gehouden tegenover Hoofdstraat 73 en begint om 18.30 uur. In deze dienst gaat ds. Molenaar voor en speelt de HGJB-band uit Alphen a/d Rijn. Neem zelf uw liturgie mee voor deze buitendienst. Deze buitendienst is niet live te zien of te beluisteren, er komt later wel een opname beschikbaar.

Mocht deze buitendienst ivm weersomstandigheden onverhoopt niet doorgaan, dan zijn de vooraf geregistreerden jeugdigen welkom tijdens de internetdienst in de Gereformeerde Kerk en kunnen alle andere de dienst beluisteren / meekijken via internet en kerktelefoon.

 

Jeugd en kindernevendienst

Het filmpje van deze week: https://youtu.be/8Phjqk_x_M4

Werkbladen van de kindernevendienst zijn:

Verhalen kindernevendienst zondag 28 juni 2020

Verwerkingen kindernevendienst zondag 28 juni 2020

De verhalen en verwerkingen zijn verdeeld groepen en het grijze blokje ervoor geeft aan voor welke groep het is.

· Onderbouw: groep 1-2-3 (onderste blokje is grijs)

· Middenbouw: groep 4-5-6 (middelste blokje is grijs)

· Bovenbouw: groep 7-8 (bovenste blokje is grijs)

· Ook is er een jongerenpagina beschikbaar.

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen ‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een klein beetje voorbereiding en of begeleiding van de ouders.

 

Collecte:

De collecte van deze zondag 28 juni zijn bestemd voor:

1. Jeugddienst

2. Kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

 

Meeluisteren

U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren: De ochtenddienst (9.30u) vanuit Hervormde kerk is via  Kerkdienstgemist.nl en via https://youtu.be/GbhHU6Hw4JU te volgen. 

Indien buitendienst niet doorgaat, dan is de binnendienst via Kerkdienstgemist.nl en via http://www.thuismeekijken.nl/ (met code: GKG2020 in hoofdletters) te volgen.

 

Liedteksten

Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op onderstaande link:

Liturgie voor zondagmorgen 28 juni 2020JuisteVersie

Liturgie voor zondagavond 28 juni

 

Dankgebed en voorbede

Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s: · Marrie van der Mooren: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / 0416-692592 · Leo Oudshoorn: scriba@hervormdgenderen.nl / 06 31013886

Namens de kerkraden een zegenrijke dienst gewenst.

Vragen

Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen met de wijkouderling of -diaken.

Informatie zondag 28 juni