Liturgie: Liturgie openluchtdienst (11.00u)
  Liturgie zondagavond
Bladen alternatieve kindernevendienst: Verhalen 2 aug
  Verwerkingen 2 aug
Collecterooster: Rooster
Meekijken Gereformeerde Kerk: Thuismeekijken (wachtwoord GKG2020)
Meekijken Hervormde Kerk: Youtubekanaal

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.


Gebedspunten
verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

 

Informatie zondag 2 augustus