Liturgie:

Liturgie ochtenddienst

Liturgie middagdienst

Werkbladen Kindernevendienst: Verhalen en Verwerkingen

Online kindernevendienst: Youtubekanaal

Meekijken Gereformeerde Kerk: Thuismeekijken (wachtwoord GKG2020)

Meekijken Hervormde Kerk: Youtubekanaal

Predikanten- en collecterooster: Rooster

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

 

Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s: · Marrie van der Mooren: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / 0416-692592 · Leo Oudshoorn: scriba@hervormdgenderen.nl / 06 31013886

 

Op de site van Vertelhetmaar zijn diverse bladen te downloaden. Het 2e kwartaal is vrij te downloaden, het 3e kwartaal nog niet. 

 

Informatie zondag 5 juli