Liturgie: Liturgie ochtenddienst
  Liturgie avonddienst
Bladen kindernevendienst: Verhalen 26 juli 2020
  Verwerkingen zondag 26 juli 2020
Collecterooster: Rooster
Inschrijven kan ook zaterdagochtend omdat er plaatsen over zijn: Inschrijven
Meekijken Gereformeerde Kerk: Thuismeekijken (wachtwoord GKG2020)

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.


Gebedspunten
verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

 

Informatie zondag 26 juli