Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op DV donderdag 14 oktober; aanvang 19.30u. Onderwerp van gesprek:

  1. Vernieuwde organisatiestructuur; hierover is in recente nieuwsbrief en voorgaande nieuwsbrieven meer te lezen; vragen of meer info scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl of zie voor de documentatie: Samenvatting.
  2. Beleidsplan 2021 – 2025; het beleidsplan ligt vanaf 6 oktober ter inzage in zaal 1. Is een digitaal exemplaar gewenst; laat het dan even weten: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

Namens de kerkraad, een hartelijke groet,

Pieter van Dueren den Hollander

 

Gemeenteavond: 14 oktober