De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt. 

In Genderen wordt op zondag 17 januari wordt de week geopend met een gezamenlijke avonddienst vanuit de Hervormde kerk geleid door ds. L.W. de Haan en ds. J. v.d. Brink-Dekker.  

Op maandag- en woensdagavond (18 en 20 januari) is er de mogelijkheid aan huis in groepjes van 3 te bidden van 19.00 tot 19.45 uur. Je kunt zelf groepjes vormen of doorgeven dat je mee wil doen en dan word je gekoppeld aan andere bidders. Het gebedsboekje wordt digitaal toegestuurd. Ook voor belangstellenden die alleen bidden.  

Opgave en info bij Hennie Bouman (hennie@boumanautos.nl) 

 

Gebedsweek: #blijfinmijnliefde