Contactpersoon is Nienke den Ouden via 06-42103496 en werkgroeperediensten@gereformeerdekerkgenderen.nl

Bestuur:
Voorzitter: Mark Duister, Kerkstraat 8 – 352592
Secretaris: Nienke den Ouden, Hoefstraat 54, 06-42103496

Alle bijzondere kerkdiensten – waarbij we denken aan de Kerstdienst, de Paasdienst en de maandelijkse Gemeentediensten – worden voorbereid door de werkgroep Bijzondere Diensten.

In de werkgroep zijn diverse geledingen uit onze gemeente vertegenwoordigd. We vinden het belangrijk dat er een brede vertegenwoordiging van de verschillende doel- en leeftijdsgroepen in de gemeente is. We proberen met elkaar een gevarieerd aanbod van diensten voor te bereiden. De ene dienst zal wat meer op kinderen en jongeren gericht zijn, terwijl in een andere dienst een koor meewerkt wat ouderen meer zal aanspreken.

Samen met de voorganger wordt de dienst door een aantal leden van de werkgroep voorbereid. Met elkaar denken we na over de keuze van het thema, de bijbeltekst, de liederen. Ook wordt er regelmatig een koor, band, zang- of muziekgroep uitgenodigd.

De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de viering van de erediensten in de gemeente plaatsvindt. Bij alle activiteiten – rondom en in de erediensten – staat voorop dat alles gebeurt tot eer van God en zal dienen tot opbouw van de gemeente.

Heeft u ideeën voor diensten of suggesties voor koren enz. laat het dan even weten aan de werkgroep. Ook met vragen en opmerkingen kunt u bij hen terecht.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die willen helpen om de gemeentediensten voor te bereiden. Dus: lijkt het je leuk; neem dan contact op met één van de leden!!!