Contactpersoon is Mark Duister – 06-53629072 of beamer@gereformeerdekerkgenderen.nl

Het Beamteam verzorgt de presentatie van de liturgie tijdens de erediensten en maakt op verzoek ook de (beeld)opnames van de erediensten.

Het team bestaat uit de volgende personen die per toerbeurt bij een dienst aanwezig zijn:

Tino en Annemieke Vos, Gerbert van der Beek, Werner Duister, Bas van Mersbergen, Jeroen Stout, Huib ven Hemert (Jr), Rob Schouten en Mark Duister.

Als er ook een opname gewenst is, moet dit tijdig doorgegeven worden, zodat er een en ander geregeld kan worden.

Informatie aanleveren
Aanleveren kan tot uiterlijk de vrijdagavond 18.00 uur vóór de betreffende zondagdienst bij Marion van Olst via mvanolstcolijn@gmail.com. Dit mogen maximaal 2 slides zijn, bij voorkeur in PowerPoint met een donkere achtergrond en lichte (witte) letters.