Contactpersoon is Mark Duister – 352592 of mark@famduister.nl

Het Beam-team verzorgt de presentatie van de liturgie tijdens de erediensten en op verzoek ook de (beeld)opnames van de erediensten.
Het team bestaat uit de volgende personen die per toerbeurt bij een dienst aanwezig zijn:
Bram van Bergeijk, Bjorn Versteeg, Tino en Annemieke Vos, Gerbert van der Beek, Werner Duister, Bas van Mersbergen en Mark Duister.
Als er een opname gewenst is, moet dit tijdig doorgegeven worden, zodat er een en ander geregeld kan worden.

Informatie aanleveren
Aanleveren kan tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur voor de betreffende dienst bij Marion van Olst via mvanolstcolijn@gmail.com. Dit mogen maximaal 2 slides zijn, bij voorkeur in PowerPoint met een donkere achtergrond en lichte (witte) letters.