Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’. 
 
Opzet cursus 
De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken. 
1e deel Wandelen met God 
2e deel Wacht op de Heer 
3e deel Rivieren van levend water 
 
Cursusleider 
De cursusleider is Annet van Willigen. Zij is verbonden aan het Evangelisch Werkverband. 
 
Info en opgave 
De data zijn 2, 16 en 30 november 2020. 
De tijd is van 20:00-22:00 uur, vanaf 19:45 uur koffie 
Kosten: € 15,00 voor het boekje en koffie/thee 

Maximum aantal deelnemers 30 i.v.m. de maatregelen. 
De locatie: Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 76, 4265 HA Genderen.  
 
Voor opgave: Hennie Bouman-van den Heuvel, hennie@boumanautos.nl, 0620575876  

Cursus ‘Luisteren naar Gods stem’