Gemeentewerk gaat door!

Het nieuwe kerkelijke seizoen is gestart en met veel enthousiasme zijn leiding en deelnemers aan de slag met het gemeentewerk. Misschien een beetje anders dan anders met de Coronamaatregelen, maar zeker niet minder gemotiveerd. Laat het Pinkstervuur een aansporing blijven voor iedereen ook of juist nu met aangescherpte maatregelen en beperkingen.

Uitgangspunten gemeentewerk

Als kerkraad hebben we afgelopen week een 3-tal uitgangspunten bepaald rondom de aangescherpte landelijke maatregelen en de adviezen vanuit de PKN:

I. We willen zo veel mogelijk het gemeente werk blijven stimuleren en moedigen de organisatie van (aangepaste) activiteiten aan:

· Telefonisch contact waar fysieke ontmoeting niet veilig is of voelt

· Digitale techniek gebruiken als het bij de (doel)groep past

· Fysieke ontmoeting in een veilige omgeving

II. Bij gebruik van het kerkgebouw gelden de voorwaarden uit het gebruiksprotocol gepubliceerd op de website

III. Activiteiten willen we veilig doen voor iedereen, daarom een aantal praktische ‘vuist-regels’; voor de duidelijkheid en om ieders creativiteit te bevorderen.

Vuist-regels

Wat kan wel en wat kan niet? Er wordt veel over geschreven wat het niet altijd duidelijker maakt. Voor kerkelijke activiteiten heeft de kerkraad 4 vuistregels bepaald:

1. Landelijke basisregels (RIVM-richtlijnen); op hoofdlijnen:

a. Houd afstand; 1,5 meter

b. Hygiëne; was regelmatig je handen / desinfectie

c. Blijf thuis bij positieve test van jezelf of huisgenoten

d. Blijf thuis als je in contact geweest bent met positief getest persoon

e. Blijf thuis bij klachten verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

2. Groepsgrootte

a. Binnen (in het kerkgebouw): max. 30 personen

b. Buiten: max. 40 personen

c. Thuis: max. 3 gasten (≤ 12 jaar niet meegeteld)

3. Zingen

a. Binnen: max. 5 (voor)zangers

4. Mondkapje (> 12 jaar)*

a. Binnen: bij verplaatsing in het gebouw, bij binnenkomst en vertrek

b. Buiten: op verzoek van leiding / zelf initiatief

*) Dit geldt voor alle activiteiten in het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk.

LET OP: onder andere het jeugdwerk is gezamenlijk met Hervormde gemeente; in dat kerkgebouw wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd.

 

Bijeenkomsten

Vanaf 6 oktober jl. gelden bovenstaande “vuist-regels” voor alle gemeente activiteiten. Hieronder volgen een aantal details:

1. Kerkdiensten in de maand oktober 2020 zijn internetdiensten

– Maximaal 30 bezoekers

– Kinderen ≤ 12 jaar tellen hierin niet mee

– Crew telt niet mee:

§ voorganger

§ 4 (dienstdoende) ambtsdragers + covid-coördinator(en)

§ koster

§ muzikanten; zoals organist, band leden en maximaal 5 (voor)zangers

§ kindernevendienst leiding

§ gebedsteam

§ chauffeur van de kerkauto

§ beam-, geluid en camera teamleden

– Binnen niet zingen (buiten op afstand > 1,5 meter wel mogelijk)

– We gebruiken mondkapje bij verplaatsing: binnenkomst en vertrek

Dit betekent dat er minder mensen aanwezig kunnen zijn tijdens de erediensten. We mogen elkaar niet vergeten en laten we verbonden blijven met elkaar ook als we nu weer meer aangewezen zijn op een digitale verbondenheid. Kijk de diensten thuis mee via www.thuismeekijken.nl. Vraag elkaar om samen de dienst te kijken, nodig tot 3 mensen thuis uit, kinderen t/m 12 jaar tellen hierbij niet mee. Blijf verbonden!

2. Jeugdwerk

– Activiteiten kunnen plaatsvinden; onder voorwaarde van de praktische “vuist-regels” Hierbij geldt:

§ ≤ 18 jaar geen onderlinge afstand beperking, tov leiding wel, binnen niet zingen

§ ≤ 12 jaar geen afstand beperking, binnen niet zingen

– HGJV: in de kerkzaal van de Gereformeerde kerk of in de Regenboog van de Hervormde gemeente; max. 30 personen, onderlinge afstand 1,5m

Juist nu willen we jeugdwerk activiteiten stimuleren; daar hebben we iedereen bij nodig; jou als jongere, de leiding en ouders. Let op elkaar, geef elkaar de ruimte en pas de “vuist-regels” toe om veilig met elkaar bezig te zijn.

3. Pastoraat – oproep: “Kijk naar wat wel mogelijk is en blijf verbonden!”

4. Gemeente Groei Groepen; houd onderling contact. Fysieke bijeenkomsten kunnen in de kerk, hiervoor zijn zalen ingericht; zie het gebruiksprotocol op de website voor regelgeving rondom een veilig zaal gebruik.

5. Commissies, colleges, (werk/gebed)groepen, raden, vergaderingen en overige teams; vergader waar mogelijk digitaal. Indien fysieke bijeenkomsten noodzakelijk wordt geacht dan bijeenkomst in de kerk, die is hiervoor ingericht. o Zie gebruiksprotocol op de website voor regelgeving rondom zaal gebruik.

6. Zanggroepen / praiseband

– Max. 5 zangers

– In de kerkzaal

– Zie gebruiksprotocol op de website voor regelgeving rondom zaal gebruik

7. ALGEMEEN / overige bijeenkomsten / nieuwe initiatieven

– Toets de bijeenkomst langs de praktische ‘vuist-regels’ en pas deze toe o Zie gebruiksprotocol op de website voor regelgeving rondom zaal gebruik o

Bij vragen; richt je tot covid-coördinator: Rob de Ruiter (robderuiter@ziggo.nl / 06-39787900) (plv. Pieter van Dueren den Hollander pdueren@heijmans.nl / 06-51533237)

Registratie kerkdiensten

Vriendelijk verzoek aan iedereen die naar de kerk komt tijdens een eredienst – of je nu een taak in de dienst hebt of niet – om je aan te melden via de website. Heb je een taak in de dienst en behoor je tot de crew (zie hierboven wie er tot de crew behoort) dan graag in het vak ‘Opmerking’ vermelden wat je taak is in de dienst, zodat je niet wordt meegeteld in de 30 bezoekers.

Veel gevraagd

Er wordt veel van ons gevraagd; flexibiliteit en creativiteit. Doorzettingsvermogen en volharding. Juist nu hebben we elkaar nodig; om elkaar te stimuleren in het gemeentewerk. We mogen het samen doen onder de leiding van onze hemelse Vader.

 

Een hartelijke groet namens de kerkraad,

 

Pieter van Dueren den Hollander

06-51533237

Bericht vanuit de kerkenraad in het teken van de aangescherpte Corona-maatregelen