Hennie Bouman      – 352244

Leden: Helmi Beerens – 352296 / Karin van Mersbergen – 664192 / Diana Hoeke – 693005 / Leo Oudshoorn – 651500 / Lina Colet – 353850

Als afsluiting van de zomerfeesten in Genderen mogen we op zondagmiddag de tent gebruiken van Oranjevereniging Juliana om een tentdienst te houden. Een rijke kans om onze dorpsgenoten op een laagdrempelige manier te bereiken met het evangelie: de mooiste boodschap die er is! Ieder jaar wordt een evangelist gevraagd iets te vertellen over de reddende liefde van God voor alle mensen. Om en om speelt praiseband Inspiration en praiseband Up2You.

Huis aan huis krijgt iedereen een uitnodiging en op de ‘kofferbakverkoop’ hebben we een stand om mensen persoonlijk uit te nodigen of een praatje te maken en evangelisatiemateriaal uit te delen. Ook voor de tentdienstcommissie zijn we op zoek naar een jong volwassene (man) met hart voor evangelisatiewerk om de groep te versterken en verjongen.