Hennie Bouman      – 352244

Helmi Beerens – 352296
Karin van Mersbergen – 664192
Diana Hoeke – 693005
Leo Oudshoorn – 651500
Lina Colet – 353850

Als afsluiting van de Zomerfeesten in Genderen mogen we op zondagmiddag de tent gebruiken van Oranjevereniging Juliana om een tentdienst te houden. Een rijke kans om onze dorpsgenoten op een laagdrempelige manier te bereiken met het evangelie: de mooiste boodschap die er is! Ieder jaar wordt een evangelist gevraagd iets te vertellen over de liefde van God voor alle mensen en om en om speelt praiseband Inspiration en praiseband Up2You.

Huis aan huis krijgt iedereen een uitnodiging en op de ‘kofferbakverkoop’ hadden we een stand om mensen persoonlijk uit te nodigen of een praatje te maken en evangelisatiemateriaal uit te delen.