Op Hemelvaartsdag zijn boekenleggers uitgedeeld met als boodschap/opdracht: “Uw koninkrijk kome. Tien dagen bidden voor vijf mensen”

De IZB, Alpha Nederland en 24-7 Prayer sluiten zich aan bij Thy Kingdom Come, een wereldwijde beweging, die christenen oproept om tussen
Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor mensen in hun omgeving die God
niet kennen. Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerkt: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk.

Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk na Pinksteren en de komst van de Heilige Geest. Jan van Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment omdat het een is van omhoog kijken in de
verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’ 

Beschikbare materialen
Het IZB stelt de vertaling van het Thy Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis beschikbaar als download op de website https://www.izb.nl/vandaag/uw-koninkrijk-kome.nl

Actie: 10 dagen bidden voor 5 mensen