Via dit bericht bent u (en ben jij) van harte welkom in de avonddienst van zondag 5 september a.s. om half 7 ’s avonds. Dan zal in de Gereformeerde Kerk van Genderen een dienst zijn, waarin voorgaat ds. Koos Staat uit Andijk. Bij velen bekend als dominee die op een eenvoudige, maar duidelijke manier wil vertellen over de liefde van God en Zijn schepping en van Jezus Christus, over wat Hij voor een mens kan betekenen, voor
jong en oud. De muzikale omlijsting zal worden gedaan door Christian Verwoerd, die als liedjesschrijver en zanger tot doel heeft om het Koninkrijk van God bekend te maken aan iedereen die het wil horen. Hij zegt zelf dat het in deze tijd hard nodig is elkaar aan te sporen om Jezus te volgen. “Ik wil vooral duidelijke liedjes schrijven die niet om de waarheid heen draaien en daardoor mijzelf, maar ook andere gelovigen scherp
houden.”

Om dit alles niet te missen, wordt u/word jij uitgenodigd deze avond bij te wonen en met ieder mee te genieten van dit geheel. Komt allen!!!!!

Aanmelden via deze site: http://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/evenementen/2021-09-05/

5 september (18.30u): Ds. Staat en Verwoerd