De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Dit jaar is dat op 3 oktober! Ook in de Gereformeerde kerk van Genderen wordt extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Voorganger is ds. C.G. Kant, verbonden aan Christenen voor Israël. Onder begeleiding van Henk Teuling worden er Israël-liederen gezongen. De collecte is voor het Jaffa instituut.

Aanvang 18.30 uur. Welkom!

Geen inschrijving vooraf, alleen registratie bij de ingang.en blijf bij klachten thuis.  

3 oktober: Israëlzondag