We zagen uit naar een feestelijke gemeentedienst met ons eigen kerkkoor, maar het bestuur heeft afgelopen weekend besloten dat het helaas niet doorgaat. Het goede nieuws is dat Henk Teuling bereid is gevonden om op een andere manier er toch een mooie dienst van te maken. In overleg met voorganger ds. Lucias de Haan verzorgt hij de muzikale invulling van de dienst met diverse SELA liederen. We mogen vol verlangen uitzien om samen te zitten onder de verkondiging van het Woord en dat de
kerk zich vult met het geluid van mensen die Gods lof zingen.

Van harte welkom.

28 november: gemeentedienst