U bent van harte welkom op de jaarlijkse gemeentevergadering die wordt gehouden op maandag 16 april 2018, aanvang 19.30 uur. Het jaarverslag is hier te downloaden. De agenda is als volgt:

01. Welkom en opening

02. Vaststelling agenda

03. Vaststelling notulen van 8 mei 2017

04. Verslag van het College van Kerkrentmeesters

Rekening en verantwoording 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen

05. Begroting 2018

Toelichting

Gelegenheid tot het stellen van vragen

06. Jaarverslag 2017

Gelegenheid tot het stellen van vragen

07. Verlening van decharge

Aan de uitvoerders* voor het gevoerde financiële beleid:

o Kerkelijke huishouding en onroerende zaken

o Diaconie

o Jeugdcentrale

o ZWO

o Werkgroep Hulp Oost-Europa

o Beheer Collectemunten

*=Controles uitgevoerd door Alida van Wees (2e) en Gert Bok (1e)

– Pauze –

08. De samenwerking met de Hervormde gemeente

09. Voorstel Nieuwe Liedbundels

10. Werkplannen Financiën, Gemeente en Kerkenraad van “Beleidsplan 2016-2020”.

Aan de uitwerking van de vorig jaar genoemde onderwerpen Sacramenten en Diaconie is de kerkenraad nog niet toegekomen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Namens de Kerkenraad

D.M. Nederveen (preses) en S. Visser-Legerstee (scriba)

 

Jaarvergadering en jaarverslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 4 =